Трифтонг (от старогръцки – „тригласен“) е сложен гласен звук, състоящ се от три елемента, образуващи една сричка. В речта трифтонгите често се свиват в дифтонги.[1] Продължителността на произнасяне на трифтонга е почти равна на тази на дифтонга.

Трифтонгите се делят на следните видове:[2]

  • низходящи
  • възходящо-низходящи
  • възходящи

Обикновено трифтонги присъстват в тези езици, които имат и дифтонги.

За установяването на фонемния статус на трифтонгите се използва морфологичен критерий: трифтонгът е една фонема, ако в него не може да се проведе морфемна граница или морфемна връзка (например, на английски: fire [faɪ̯ə̯]). В противен случай трифтонгът се разделя на фонеми (например на английски: liar [laɪ̯ə]).

АнглийскиРедактиране

В британския вариант на английския език присъстват трифтонгите:

ПортугалскиРедактиране

В португалския език се различават:

РумънскиРедактиране

В румънския език присъстват следните трифтонги:

ИспанскиРедактиране

В испанския език присъстват следните трифтонги:

ВиетнамскиРедактиране

Във виетнамския език присъстват следните трифтонги:

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001
  2. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, М.: Издательский центр „Академия“, 2007