Тромбоцитите са най-малките оформени елементи в кръвта. Броят им е 150000-400000 в 1 микролитър кръв. Формата им е овална, нямат ядра, безцветни са и размерите им са от порядъка на 2-3 микрометра. Основната им функция е свързана с кръвосъсирването. Недостигът се нарича тромбоцитопения. Тежката тромбоцитопения може да доведе до изразена склонност към кървене, наричана хеморагична диатеза. Повишеното количество на тромбоцитите над нормалните граници се нарича тромбоцитоза или тромбоцитемия и може да доведе до поява на тромби (тромбоза). Образуват се от мегакариоцитите на червения костен мозък, отцепвайки се от периферията на протоплазмата. Тромбоцитите съдържат хистамин и серотонин, които чрез съдосвиващото си действие възпрепятстват кръвотечението и предпазват организма от кръвозагуби при нараняване на съдовете.

Тромбоцит
Giant platelets.JPG
Тромбоцит (малката виолетова точка горе вляво.) Другите две големи виолетови точки са неутрофили. Червените точки са еритроцити.
Код TH H2.00.04.1.03001
Тромбоцит в Общомедия


КръвКръвна плазма
Плурипотентни хемопоетични стволови клеткиЕритроцити (Ретикулоцити, Нормобласти) – Левкоцити
Лимфоцити (Лимфобласти)
Т клетки (Цитотоксични - ХелпериРегулаторни) – В клетки (ПлазмоцитиB клетки на паметта) – Естествени клетъчни убиици
Миелоцити (Миелобласти)
Гранулоцити (Неутрофили, Еозинофили, Базофили) – Мастоцитни прекурсориМоноцити (Хистиоцити, Макрофаги, Дендритни клетки, Лангерхансови клетки, Микроглия, Купферови клетки, Остеокласти) – МегакариобластиМегакариоцитТромбоцити