Тромбоцитите са най-малките оформени елементи в кръвта. Броят им е 150000-400000 в 1 микролитър кръв. Формата им е овална, нямат ядра, безцветни са и размерите им са от порядъка на 2-3 микрометра. Основната им функция е свързана с кръвосъсирването. Недостигът се нарича тромбоцитопения. Тежката тромбоцитопения може да доведе до изразена склонност към кървене, наричана хеморагична диатеза. Повишеното количество на тромбоцитите над нормалните граници се нарича тромбоцитоза или тромбоцитемия и може да доведе до поява на тромби (тромбоза). Образуват се от мегакариоцитите на червения костен мозък, отцепвайки се от периферията на протоплазмата. Тромбоцитите съдържат хистамин и серотонин, които чрез съдосвиващото си действие възпрепятстват кръвотечението и предпазват организма от кръвозагуби при нараняване на съдовете.

Тромбоцит
lang=bg
Тромбоцит (малката виолетова точка горе вляво.) Другите две големи виолетови точки са неутрофили. Червените точки са еритроцити.
Код TH H2.00.04.1.03001
Тромбоцит в Общомедия


КръвКръвна плазма
Плурипотентни хемопоетични стволови клеткиЕритроцити (Ретикулоцити, Нормобласти) – Левкоцити
Лимфоцити (Лимфобласти)
T-клетки (Цитотоксични - ХелпериРегулаторни) – В-клетки (ПлазмоцитиB-клетки на паметта) – Естествени клетъчни убиици
Миелоцити (Миелобласти)
Гранулоцити (Неутрофили, Еозинофили, Базофили) – Мастоцитни прекурсориМоноцити (Хистиоцити, Макрофаги, Дендритни клетки, Лангерхансови клетки, Микроглия, Купферови клетки, Остеокласти) – МегакариобластиМегакариоцитТромбоцити