Емблема за пояснителна страница Тази статия е за средновековните музиканти. За едноименната опера вижте Трубадур (опера).

Трубадурът (на френски: troubadours; на окситански: trobador) е автор и изпълнител на песни (певец, композитор и музикант) през Средните векове в Европа, обикновено на т.нар. рицарска лирика. Творчеството на трубадурите обхваща периода от 9-и до 13 век, като разцветът е от 12 век до началото на 13 век. Трубадурите пишат стиховете на провансалски език, разговорен език във Франция на юг от река Лоара, както и някои райони на Италия и Испания. Те активно участват в социалния, политически и религиозен живот на обществото по това време. Въпреки че изчезват след това, те оставят богато културно наследство, което вдъхновява Данте и Петрарка.

„Трубадури“, миниатюра от 14 век
Съвременен трубадур

Понякога (макар и по-рядко и от знатен произход, в съотношение около 3:1) трубадурите биват и жени – трубадурици, които ползват по-специфични жанрове и тематики, и само в един от случаите на лесбийска поема (Na Maria) така наречената рицарска лирика.

Смята се, че трубадурите са първите, които възпяват любовта като нещо възвишено, като чувство, което поучава. Въпреки това те издигат в почит единствено страданието от несподелената любов, не консумирането ѝ, или поне така е възприето от литературния канон. Архивите на трубадурната поезия и нейните секуларни инварианти от Средновековието изобилстват и с хумористична и вулгарна сатира.