Ту е прост съчинителен съюз. Намира служба на еднородни части и сложно съчинено разделително изречение.

Вижте също редактиране