Ти е лично местоимение в второ лице, единствено число, номинатив.

Обозначава слушащо лице, като олицетворява говорещия и деятеля в неговата автореферентна функция като обект.

Вижте същоРедактиране