Тубул (Tubulus) е когномен на фамилията Хостилии.

Известни с това име: