Хостилиите (Hostilii) са от плебейския gens Hostilia в Римската република. Те са могъщи особено през 2 век пр.н.е. Мъжете от тази фамилия носят името Хостилий (Hostilius).

Името е разпространено при венетите, илирите и етруските. Най-прочути са третият цар на Рим, Тул Хостилий, също и наименованието Курия Хостилия (Curia Hostilia).

Родът се издига за пръв път през Втората пуническа война и е разделен в трите линии Катони (Catones), Манцини (Mancini) и Тубул (Tubuli).

През 1 век пр.н.е. всички линии изглежда са изчезнали и се появяват личности с това име без когномен. Към тези Хостилии не се броят Сазерна (Sasernae), проявили се за малко по времето на Цезар.

Известни от фамилията:

Манцин:

Катони:

Тубули:

Сазерна:

Жени:

Други: