Търговска гилдия

Търговската гилдия е основната форма на организация на лицата заети с търговия и по-точно някакъв определен вид търговия със стоки или услуги.

Понятието е заимствовано от среднодолнонемското gilde (от старонем. – gilda, gelda, gildomia – срещу заплащане; сравн. със съвр. на немски: Geld – пари), по-късно – „борса“. [1]

Свързани понятия с търговската гилдия са бранш, на немски: Zunft, Hanse – цех и ханза.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране