Уикипедия:Нежелателни думи

Тази страница е част от страниците, посветени на стила на писане в Уикипедия, и по-специално употребата на думи, които са противоречиви, неточни, обидни или емоционално наситени. Уикипедия не се цензурира и няма забранени думи, но някои думи и изрази трябва да се използват изключително предпазливо, защото могат да внесат неяснота, да представляват клишета, или да наложат нечия гледна точка. Това е само ръководство и препоръка, която е съобразена преди всичко с неутралната гледна точка, липсата на оригинални изследвания и възможността за проверка на твърденията.

Съдържат реклама и /или суперлативиРедактиране

... легендарен, голям, изтъкнат, далновиден, иключителен, водещ, увековечен, авангарден, необикновен, блестящ, известен, забележителен, престижен, от световна класа, уважаван, виртуоз ...

Думи като тези често служат за реклама без да дават съществена и безпристрастна информация за обекта на статията. Пример:

  • Реклама
  • Боб Дилан е определяща фигура на контракултурата на 1960-те като блестящ създател на песни.
  • Фактологичен пример
  • Дилан е включен в списъка на 100-те най-влиятелни хора на столетието, където е определен като „майстор на поезията, критик на обществото и водещ дух на поколението на контракултурата“.[1][2]

Лепене на етикетиРедактиране

... култов, расистски, извратен, сектантски, еретик, екстремист, терорист, фундаменталист, псевдо- ...

Думи, които изразяват нечие мнение и представляват лепене на етикети трябва да се избягват, освен ако не са широко приети в световен мащаб от надеждни източници. наричане на дадена организация култ или секта може да предизвика дебати и противоречия. По подобен начин стои въпросът с охарактеризирането на дадено сексуално увлечение като перврзия. Трябва да се избягват оценъчните характеристики, класифицации и определения.

Безлични неподкрепени твърденияРедактиране

 
Някои хора казват, че анонимният авторитет е страхотен
... някои хора казват, вярва се че, мнението на хората е че, оценката на експертите е, широко прието е, изследванията показват, науката твърди, доказано е ...

Такива общи фрази и изрази създават илюзията за достоверност, но лишават читателя от възможност за проверка. На английски са известни като „weasel words“ (в буквален превод думи на невестулка, в художествен превод анонимен авторитет). Те могат да прикрият или маскират предубеденост и наложат нечие мнение по въпроса. Твърдения за това какво хората казват, мислят, чувстват и вярват трябва ясно да се разграничават от твърдения, които са ясно показани или доказани. В такива случаи слагайте съответните шаблони за да поискате източник.

Израз на съмнениеРедактиране

... предполага се, намеква се, така наречен, обвинен ...

Тези думи могат да създадат впечатлението, че дадена гледна точка е неправилна или че дадено становище е неопределено. Те също така могат да създадат трудности при разграничаване гледни точки. Вместо тези безлични съмнение, е добре да се дадат много подробностни обяснения.

Редакторска намесаРедактиране

... видимо, естествено, с увлечение, занимателно, трябва да се отбележи, без съмнение, разбира се, за щастие, за нещастие, трагичен, ненавременен...

В повечето случаи тези изрази, които подчертават събитие от особено значение и придават личностен характер и оценка на събитията, трябва да се избягват. Те могат да доведат до интерпретации от страна на редактора и да предизвикат противоречия. Уикипедия не може да взима отношение по това дали дадено събитие е щастливо или нещастно. В повечето случаи дадените думи са излишни, утежняват речта и могат да дадат неоправдано предимство на правдоподобността на един аргумент за сметка на друг.

ЕвфемизмиРедактиране

... почива, отдаде живота си, вечна памет, правя любов, обезпечение за щетите, етническо прочистване, живее с рак, сляп...

Думата умря е естествената дума, която трябва да се употребява. Избягвайте евфемизми като кончина, почива в мир, вечна памет и тн. Също така вместо правя любов трябва да се ползва правя секс, макар да съществува известна разлика между двете, в една енциклопедия за предпочитане е последното. Не трябва да се използва спорен въпрес вместо задача или проблем. Също така етническо прочистване трябва да се заменя с геноцид или масово убийство. Нормите и изразите варират в различните езици, но идеята е да се използва директен и ясен език. Така например винаги е по-добре да се каже „Този човек е сляп“ вместо „Този човек има проблем с очите и трудности с виждането“.[3]

Клишета и идиомиРедактиране

...лъвски пай, върхът на сладоледа, върхът на айсберга, в кърпа вързано, с главата надолу, равносметката на деня, печеливша карта...

Клишетата и идиомите като правило трябва да се избягват. На тяхно място трябва да се ползват буквалните, литературни изрази. Така например върхът на айсберга трябва да се ползва в буквален смисъл при описание на айсберги, а не в преносен. Ако понякога буквалното значение е неясно или безсмислено, трябва да се използва алтернативно определение или описание. В различните езици съществуват различни идиоми, клишета и жаргони и това може да предизвика допълнителни затруднения при превод.

ИзточнициРедактиране

  1. Cocks, Jay. The Time 100: Bob Dylan. // Time, June 14, 1999. Посетен на October 5, 2008.
  2. Grossman, Lyod. A Social History of Rock Music: From the Greasers to Glitter Rock (McKay: 1976), p. 66.
  3. Resolution 93-01, National Federation of the Blind, July 9, 1993, accessed April 26, 2010.