Уикипедия:Правопис

Някои правописни правилаРедактиране

Тирета и интервали около тяхРедактиране

Според правописния речник в езика ни съществуват два вида тирета:

  • дефис (съединителна чертица, късо тире) – непунктуационен знак, което се пише без интервали около него, напр. по-голям (вж Полуслято писане); не бива да се бърка със същинското тире.
  • тире (дълга чертица, същинско тире) – пунктуационен знак, който се пише винаги с интервали от двете му страни, напр. Владимир Димитров – Майстора.

Българската граматика подчертава две разлики между дефис (-) и тире (–): отсъствие/наличие на интервали около тях и дължината им. В типографията съществуват същински (дълги) тирета с две дължини: т. нар. n-тире (–) и m-тире (—). В Официалния правописен речник на българския език (изд. Просвета, 2012 г.) няма писано изискване към дължината на тирето, но в целия му текст е употребено n–тире. В резултат на кратка дискусия и след консултация с „Езикови справки“ на ИБЕ се стигна до консенсус (вж Употреба на тире при дати) в текстовете на българската Уикипедия да се използва тире с n-дължина.

Списък на правописни грешкиРедактиране

В този списък се включват често срещани правописни грешки. Посочва се и правилната форма, както и обосновка при необходимост.

Слято се пишат думите започващи с кино, аудио, видео, радио.