Уикипедия:Уикисреща/Семинари

Уикисеминарите са особен вид уикисрещи. Както подсказва наименованието им, техен фокус е работата по енциклопедията и свързаните с нея организационни дейности. Уикисеминарите протичат по предварително определена програма, с една или няколко основни теми, и обикновено завършват с набелязването на следващи цели и поставянето на задачи за изпълнение. В този смисъл, уикисеминарите са естествено продължение на уикисрещите: последните генерират идеи, които уикисеминарите превръщат в конкретни планове и действия.

Семинари на живоРедактиране

Седмични онлайн семинариРедактиране

Предложения за теми на следващи семинариРедактиране

Критерии за значимостРедактиране

(най-общо предложение, което ще бъде развито при повече време)

Предлагам в някой от следващите семинари да посветим време на критериите ни за значимост на публични личности, особено в областта на развлекателната индустрия (но не само). Нерядко се случва по предложения за изтриване на такива статии да възникват разгорещени спорове, които се отклоняват от същността на въпроса, най-вече или защото критериите са твърде общи, разтегливи и податливи на субективна преценка, или защото е възможно да бъдат заобиколени чрез умели манипулации.

Не бива да забравяме, че от основаването на българоезичната Уикипедия, и в частност от приемането на съществуващите към момента помощни материали и правила относно критериите за значимост, са изтекли много години. През това време осъзнаването, че Уикипедия може да бъде използвана като мощен инструмент за публична комуникация, се е разширило значително. Днес дори има ръководства как енциклопедията да бъде директно използвана за целите на маркетинга и ПР-а.

Разбира се, подобна употреба не е непременно неприемлива, стига тя да спазва определени правила и най-вече да не влиза в конфликт с основополагащия принцип на Уикипедия да бъде неутрален, безпристрастен и неподправен източник на свободно познание. За съжаление, не винаги може да се разчита на добросъвестността на организациите или индивидите, които преследват своите частни и чисто търговски интереси – особено пък в страни като нашата в настоящия момент.

Следователно, за да не се окажем в позицията да обслужваме подобни чужди интереси, може да е полезно да подложим на преосмисляне концепцията си за критериите, по които дадена информация може да присъства в Уикипедия, и в частност критериите за значимост на публичните личности.

— Luchesar • Б/П 17:46, 25 януари 2015 (UTC)

Именуване на статии: кирилица, латиница, чужди езициРедактиране

Темата е дискутирана многократно и обширно по беседи, например на Уикипедия беседа:Правила за наименуване/Кирилица или латиница, а на Уикипедия:Гласуване и в момента стои (неактивно) гласуване за имената, инициирано от George и BioPupil. Очевидно въпросът е сложен и изисква повече и по-задълбочени усилия в тази насока, включително и търсене на взаимодействие с ИБЕ. — Luchesar • Б/П 14:46, 11 март 2015 (UTC)

Арбитражен комитетРедактиране

Понякога редактори желаят арбитражен комитет да вземе крайно решение по спор относно статия. --Лорд Бъмбъри (беседа) 14:37, 17 март 2015 (UTC)

Sofia Open Data meetupРедактиране

Уикипедия:Новини#Sofia Open Data meetup --Vladimir Alexiev (беседа) 09:46, 11 май 2015 (UTC)

Бъдещето на press@Редактиране

Заедно с Laveol:

  • Уточняване на концепцията.
  • Alias (пренасочване) към определени адреси вместо пощенски списък?
  • Още доброволци (засега Laveol е единствен + Luchesar, който временно поема топки).
  • Създаване на пощенски кутии потребител@wikimedia.bg за съответните хора.

— Luchesar • Б/П 19:40, 12 май 2015 (UTC)

A3 Скенер - какво да правим с негоРедактиране

Наскоро се сдобихме с А3 скенер Mustek, който сега е у нас и очаква да му закупя захранващ кабел. Ще е добре да обсъдим бъдещето му, а именно дали да го дарим на ДАА и да го ползваме там на място или да си го държим ние и да вършим различни задачи (какви?) като го носим насам-натам. --Лавеол (беседа) 08:11, 13 май 2015 (UTC)