Заповед №227 от 28 юли 1942 г. е издадена от Йосиф Сталин в качеството му на народен комисар на отбраната на СССР. Заповедта е известна още като Заповед „Нито крачка назад!“ (на руски: „Ни шагу назад!“).

Заповедта разпорежда във всеки фронт да бъдат създадени от един до три наказателни батальона (на руски: штрафбат от штрафной батальон), съставени от средни и старши командири и политически работници, които са нарушили дисциплината от страх и психическа неустойчивост. Тези отряди трябва да бъдат изпращани на най-трудните участъци от фронта, „за да им се даде възможност да изкупят с кръв престъпленията си срещу Родината“.

Заповядва се създаването във всяка армия на три до пет добре въоръжени заградителни отряда (на руски: заградотряд от заградительный отряд) за разстрел на всички, които отстъпват.

Заповядва се създаването във всяка армия от пет до десет (в зависимост от обстановката) наказателни роти (на руски: штрафная рота), в които се насочват редовите бойци и младшите командири, нарушили военната дисциплина поради страхливост или психическа неустойчивост. Тези роти се разполагат на най-трудните участъци на фронта, „за да им се даде възможност да изкупят с кръв престъпленията си срещу Родината“.

Военните съвети на фронтовете и командващите фронтове следва незабавно да свалят от длъжност и да изпращат в Ставката (върховното командване на Червената армия) съдене от военен съд всички командири на армии, допуснали подчинените им войски да отстъпват без заповед от фронтовото командване. Военните съвети и командващите армии по същия ред незабавно да свалят от длъжност и да отправят на военен съд провинилите се в отстъпление командири и комисари на корпуси и дивизии. Командирите и комисарите на корпуси и дивизии по същия ред свалят от длъжност, отнемат всички ордени и медали и изпращат на военен съд провинилите се в страхливост командири и комисари на полкове и батальони.

И двете мерки са цитирани в уводната част като успешно използвани от германците по време на тяхното зимно отстъпление.

Никой командир няма право да отстъпва без заповед. Нарушителите подлежат на преследване от военен трибунал.

Вижте същоРедактиране

УикиизточникРедактиране