Съвет на народните комисари на СССР

(пренасочване от Народен комисар)

Съветът на народните комисари на СССР (на руски: Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, съкратено СНК или Совнарко́м) от 6 юли 1923 до 15 март 1946 година е висш изпълнителен и разпоредителен (а в началото на съществуването си и законодателен) орган на СССР и негово правителство.

Във всяка съюзна и автономна република е съществувал също Съвет на народните комисари, например Съвет на народните комисари на РСФСР (СНК РСФСР).

Народен комисар (нарком) е лице, влизащо в състава на правителството и оглавяващо определен народен комисариат (наркомат) – централен орган на държавното управление, отговарящ за определена сфера от дейността на държавата.

Първият съвет на народните комисари е създаден на 26 октомври 1917 г. – след завземането на властта в Съветска Русия по време на Октомврийската революция и 5 години преди образуването на СССР. Вторият конгрес на Съветите, съгласно конституцията от 1918 г., е наречен Съвет на народните комисари на РСФСР.

Първи състав

редактиране

СНК е сформиран в съответствие с Декрет за учредяването на Съвета на народните комисари,[1] приет на II всеруски конгрес на съветите на работническите, войнишки и селски депутати на 27 октомври 1917 година.

Председатели

редактиране

Първи заместник-председатели

редактиране

Заместник-председатели

редактиране

Секретари

редактиране
 
Уикиизточник разполага с оригинални творби на / за:
 
Уикиизточник разполага с оригинални творби на / за:

Според конституцията на СССР от 1924 г. разделението на функциите между СССР и съветските републики се изразява в разделение на наркоматите на СНК на СССР на общосъюзни (по международни въпроси, по военни и морски дела, външна търговия, съобщителни пътища, поща и телеграфи) и обединени (Висш съвет на народното стопанство, наркомати на продоволствията, труда, финансите и работническо-земеделските инспекции). Общосъюзните наркомати осъществяват властта си чрез „свои пълномощници“, а обединените – чрез съответните наркомати на съюзните републики. Някои наркомати, свързани с национални особености, били оставени само на нивото на съюзните републики (наркомати на земледелието, вътрешните работи, правосъдието, образованието, здравеопазването и социалните грижи).

На 15 октомври 1941 г. постъпва нареждане за преместване на правителството в гр. Куйбишев. През 1946 г. СНК се преобразува в Министерски съвет на СССР.

В съответствие с конституцията на СССР от 1924 г. Съветът на народните комисари на СССР се създава с постановление на Централния изпълнителен комитет на СССР.

Според конституцията на СССР от 1936 г. Съветът на народните комисари на СССР се преобразува във Върховен съвет на СССР.

Сферата на дейност на СНК на СССР е обхващала обединение и ръководство на работата на общосъюзните и съюзно-републиканските народни комисариати, приемане на мерки по осъществяване на националния икономически план и държавния бюджет, мерки по укрепване на паричната система, обеспечаване на обществения ред, осъществяване на общо ръководство в областта на международните отношения и др.

Литература

редактиране
  • Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923 – 1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В.И. Ивкин. Москва, 1999.