Фортификация

(пренасочване от Укрепление)
Елементи за фортификация
Стамбол капия – главната порта на Видинската крепост

Фортификацията е военна наука за изкуствените закрития и прегради, укрепващи разположението на собствените войски по време на военни действия.

Думата произхожда от френския глагол “fortifier” – укрепвам, усилвам).