Универсална газова константа

Универсалната газова константа () е физична константа, чиято стойност е равна на:

[1][2]

Тази стойност описва колко работа ще извършат група от 602 секстилиона броя атоми от идеален газ. Или, казано по друг начин колко работа ще извърши един мол атоми (6,02.1023 броя атоми) от идеален газ, ако този газ се намира при изобарно (постоянно) налягане и температурата на газа се измени с един градус (вж. закон на Клапейрон-Менделеев).

Универсалната газова константа може да се намери, като вземем константата на Болцман , която ни показва колко работа която извършва една частица/атом (работата на един атом) и я умножим по броят атоми които са в мол вещество - 602 секстилиона броя атома, или 6,02.1023 - така нареченото число на Авогадро)

,

Как е намерена стойността на R?Редактиране

Стойността на универсалната газова константа (R) е първоначално определена емпирично (чрез опити), като коефициент на пропорционалност в уравнението на състоянието на идеалния газ. Константата се нарича универсална, понеже е една и съща за всички идеални газове.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Fundamental physical constants. // NIST. Посетен на 22.02.2008. (на английски)
  2. Boltzmann's constant CODATA value. // NIST. Посетен на 22.02.2008. (на английски)