Управител на Рим

Древен Рим

Roman SPQR banner.svg


Тази статия  е част от сериите
за Древен Рим.


Периоди
Седемте царе на Рим
753 пр.н.е. – 509 пр.н.е.
Римска република
508 пр.н.е. – 27 пр.н.е.
Римска империя
27 пр.н.е. – 476/1453
Принципат
Западна империя
Доминат
Източна империя
Обикновени магистратури

Консул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управител на Рим

Извънредни магистратури

Диктатор
Началник на конницата

Триумвират
Децемвири
 

Мандатни длъжности

Понтифекс
Легат
Dux
Officium
Префект
Викариус
Vigintisexviri
Ликтор

Магистър Милитум
Император
Принцепс
Август
Цезар
Тетрархия

Институции, римско право

Сенат
Cursus honorum
Римско събрание
Колегии

Римско право
Римско гражданство
Imperium


редактиране

Praefectus Urbi е градският префект на Рим. Бивш консул, управител на града. В Царския период е известен като Custos Urbis – първоначално замествал царя, когато последният бил извън града. След провъзгласяването на републиката градският префект изпълнявал функциите на консулите, когато те отсъствали. По времето на Август тази магистратура става постоянна и градският префект отговаря за касапите, банкерите, градските кохорти, театрите. Има пълномощията да разпределя постовете между вигилиите. Разполага с юридическата власт за разрешаване на проблеми между робите техните господари, между работодатели и подчинените им, както в споровете за наследство и между синовете и бащите им.