Уравнение на Вант Хоф

(пренасочване от Уравнение на Ван Хоф)

Уравнението на Вант Хоф в термодинамиката и физикохимията дава зависимостта на константата на равновесие от температурата при зададена стандартна енталпия Уравнението носи името на холандския учен Якоб Вант Хоф, дефинирано през 1886 г.

Уравнение при изобарен процес редактиране

 
  •   е константата на равновесие.
  •   е температурата в K
  •   стандартна енталпия

̀̀{{{{subst:}}}}

Уравнение при изохорен процес редактиране

 
  •   е константата на равновесие в този случай
  •   е температурата в K
  •   е вътрешната енергия