Уравнение на Вант Хоф

(пренасочване от Уравнение на Ван Хоф)

Уравнението на Вант Хоф в термодинамиката и физикохимията дава зависимостта на константата на равновесие от температурата при зададена стандартна енталпия Уравнението носи името на холандския учен Якоб Вант Хоф, дефинирано през 1886 г.

Уравнение при изобарен процесРедактиране

 
  •   е константата на равновесие.
  •   е температурата в K
  •   стандартна енталпия

̀̀{{{{subst:}}}}

Уравнение при изохорен процесРедактиране

 
  •   е константата на равновесие в този случай
  •   е температурата в K
  •   е вътрешната енергия