Факсимиле (на латински: facere, правя и simile, като) е копие или репродукция на книга, ръкопис, рисунка, произведение на изкуството или друг документ с историческа стойност, изработено така, че максимално да се доближава до оригиналния източник.

Факсимиле на оригиналния ръкопис на Убийствата на улица Морг от Едгар Алан По

Факсимилето се различава от другите форми на репродукция по това, че се стреми да възпроизведе източника възможно най-точно по отношение на мащаб, цвят, материал и други характеристики.

В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на факсимиле