Федералната република е форма на държавно устройство, при която самата държава има най-малко участие в това управление. Тя делегира правата и задълженията си на свои подразделения – кантони, щати, региони, префектури или с други наименования, като следи за изпълнение на някои от гласуваните от федерално равнище ангажименти.

Федералната република е най-демократичната форма на управление с най-достойна самостоятелност на отделните свои подразделения. Тук контролът на отделните подразделения на държавата е само при изпълнение на федералните ангажименти. Населението отделя минимален процент от данъка си за това.

Съвременни държави под федерална форма на управление редактиране

Исторически държави, използвали федерална форма на управление редактиране