Фестоският диск е диск от печена глина с двустранно отпечатани символи, праисторическа археологическа находка от минойския дворец във Фестос на остров Крит.

Фестоски диск. Лицева страна.
Фестоски диск. Обратна страна.

Описание

редактиране

Представлява кръгла теракотена плоча с диаметър 16 сантиметра, покрита с 241 групи символи. В групите са изброени 45 уникални символа. Символите не са издълбани, а щамповани.

Датировка

редактиране

Датиран е като средно- или късноминойски. Датировката е несигурна и се базира единствено на датировката на археологическия пласт, в който е намерен. Ив Дюу датира диска като MMIII (1850 г. пр. Хр. – 1600 г. пр. Хр.). Йепесен – като LMII-III (след 1400 г. пр. хр), Луи Годар разширява датировката до MMI-LMIII (по-голямата част от 2-рото хилядолетие пр. Хр.) и най-накрая Дж. Бест като LMIIIA базирано на изследване на табличката PH1 (първата половина на XIV век пр. Хр.).[1]

Съмнение за автентичност

редактиране

Общото мнение на археологическите среди е, че дискът е оригинална находка. Въпреки това някои професионалисти изказват съмнения за неговата автентичност.[2][3][4][5]

Предназначение

редактиране

Предназначението на диска е неясно. В годините след откритието му са изказани множество хипотези, измежду които текстово съобщение, игра, геометрична теорема и предмет с религиозно предназначение.

Откритие

редактиране

Открит е през 1908 г. в североизточното крило на дворцовите развалини. Италианска археологическа експедиция, водена от известния археолог Луиджи Перние разкопава пода на стая №8 в сграда №101 и открива диска заедно с табличка PH1, носеща надпис на критско линейно писмо А.

Стая №8, в която са намерени двете находки, е достъпно само отгоре подземие на храм, вероятно увреден от земетресение. Дъното му е било измазано с фина мазилка и покрито с дълбоки наслаги от пръст, пепел и изгорели животински останки.[6]

Ролята на символите, отпечатани на диска, е неясна. Една от най-популярните хипотези предполага кодирано текстово послание с неизвестно съдържание, език и азбука. Не е ясно и дали текстът е написан от ляво надясно и от горе надолу. Привържениците на текстовата хипотеза възприемат, че използваната писмена система е изолирана и без аналог в древността.

Експозиция

редактиране

Фестоският диск се съхранява и е изложен в стая III на Археологическият музей в Ираклио на остров Крит.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. The Phaistos disc: a Luwian letter to Nestor. Dutch Archaeological and Historical Society, 2004. ISBN 978-90-72067-11-1.
  2. Alberge, Dalya. Phaistos Disc declared as fake by scholar // The Times Online. 12 юли 2008. Посетен на 6 март 2009.
  3. Robinson, Andrew. The Phaistos code: Write only // Nature 453 (7198). 2008. DOI:10.1038/453990a. с. 990 – 991.
  4. Eisenberg, Jerome M. The Phaistos Disk: one hundred year old hoax? // Minerva (July/August). 2008. с. 9 – 24.
  5. Eisenberg, Jerome M. Phaistos Disk: A 100-Year-Old Hoax? Addenda, Corrigenda, and Comments // Minerva (September/October). 2008. с. 15 – 16.
  6. Haughton, Brian. Hidden History. 2007. с. 115.