Линеар А е писменост, използвана от древните жители на о. Крит. Открит е от Артър Еванс през 1900 г. Линеар Б е разшифрован през 1952 г. от Майкъл Вентрис като писменост на ранен гръцки език. Линеар А не е разшифрован напълно, макар че е частично транскрибиран, използвайки фонетичните стойности от Линеар Б.

Макар че двата вида писменост използват общи знаци, разчитането на Линеар А продължава да представлява проблем. Като се заместват звуковите стойности на сричките от Линеар Б в текстовете на Линеар А се получават поредици от думи, които не могат да бъдат отнесени към нито един познат език. Езикът на Линеар А условно се нарича минойски и е бил говорен на о. Крит преди нахлуването на микенците около 1450 г. пр. Хр.

Тъй като минойският език е изчезнал, е много трудно да се разбере точността на разкодирането. Най-лесният подход към разчитане на Линеар А е да се допусне, че звуковите стойности на знаците от Линеар А съответстват на звуковите стойности на знаците от Линеар Б.

Плочки с Линеар А от о. Санторини.
Надпис на Линеар А върху ваза от о. Санторини.

Със сигурност можем да твърдим, че особеностите на Линеар А отразяват фонетичните особености на минойския език.

Начертанията на знаците от Линеар А и Б свидетелстват, че тази писменост е била пригодена за писане с четка с мастило или боя, тъй като много от знаците имат закръглена форма, за разлика от шумерския клинопис. Запазените текстове са предимно върху глинени плочици, където са нанасяни с твърд писец.

Опити за разчитанеРедактиране

Българският езиковед Вл. Георгиев (1958) смята, че част от надписите на Линеар А отразяват диалект на старогръцкия език, различен от диалекта, на който са написани надписите на Линеар Б. Хипотезата на Георгиев се отхвърля впоследствие като несъстоятелна. По-късно Георгиев преразглажда своите възгледи, и отнася минойския език към хето-лувийските езици.

Хипотезата за хето-лувийския произход на минойския език е извънредно популярна през 1950-1960 г.; издигат я независимо един от друг С. Дейвис, Л. Палмер и други изследователи. Независимо от това, тази хипотеза с времето загубва почти всички свои последователи. Причината е не само липса на морфологични аналогии между минойски и хето-лувийски (изследванията от 1950-1960 г. пренебрегват морфологията на езика и се основават само на предполагаеми лексикални съвпадения), но и очевидната липса на преки контакти между хето-лувийската и критската цивилизация (Крит не се споменава изобщо в хетските източници). Географията на предполагаемото преселение на предците на хето-лувийските народи до появата им в Анатолия по никакъв начин не е свързана с Крит.

Хипотезата за семитския произход на минойците също е била популярна: нейни привърженици са С. Гордън, Я. Бест и др. Основният стимул за привържениците на семитската хипотеза е сходството на минойската дума ku-ro „всичко, цяло“ със семитския корен * kol, * kul със същото значение. Въпреки това не само има очевидни разлики между морфологията на минойския език и семитските езици, но и само по себе си наличието на отворени срички в минойското писмо противоречи на семитската морфология, където коренът на думата се състои от съгласни, а промяната на огласовката играе основна роля в словообразуването и словоизменението.

Вероятно минойският език не е нито индоевропейски език, нито семитски, а изолиран средиземноморски език като баски и етруски език.

Разчетени изразиРедактиране

Следният списък показва малка част от разчетените изрази на Линеар А. Някои от тях не са сигурно изтълкувани.

 • (j)a-di-ki-te-te, ja-di-ki-tu: думи (прилагателни?) свързани с планината Дикте?
 • da-ma-te: * Dāmāter?, в Линеар Б da-ma-te = Δημήτηρ Деметра или старогр. δάμαρτει дат.п. ед.ч. от δάμαρ „съпруга“?
 • ku-ro „цяло, всичко“: не е ясна връзката с индоевропейско * kwol-, семитско * kul или етруско churu със същото значение.
 • ki-ro „липса, дълг“ (?).
 • ma+ru (с лигатура) „вълна“, старогр. μαλλός „валмо вълна“, вероятно заемка. Вероятно свързана с шумерското bar-lu „висококачествена вълна“.
 • pa-de: (име на бог), среща се в Линеар Б като pa-de, pa-ze.
 • pa-i-to: топоним, Φαιστός „Фестос“. Често срещан в Линеар Б.
 • po-to-ku-ro „голям(?), пълен“.
 • ru+ja (с лигатура) „нар“: старогр. ῥόα, ῥοιά „нар“, вероятно заемка.
 • se-to-i-ja: топоним.
 • su-ki-ri-ta * Sukrita: топоним, среща се в Линеар Б; днешно име Сибрита.
 • su-ki-ri-te-i-ja: прилагателно? от Сукрита (с индоевропейско окончание *-iyo-)

Списък със знациРедактиране

Линеен A: списък със знаци и номериране според E. Bennett. Четенето на символи се основава на аналогови линеар Б
* 01-* 20 * 21-* 30 * 31-* 53 * 54-* 74 * 76-* 122 * 123-* 306
  DA

* 01

  QI

* 21

  SA

* 31

  WA

* 54

 

* 76

 

* 123

  RO

* 02

 

* 21f

 

* 34

 

* 55

  KA

* 77

 

* 131a

  PA

* 03

 

* 21m

  TI

* 37

  PA3

* 56

  QE

* 78

 

* 131b

  TE

* 04

  MI?

* 22

  E

* 38

  JA

* 57

  WO2?

* 79

 

* 131c

 

* 05

 

* 22f

  PI

* 39

  SU

* 58

  MA

* 80

 

* 164

  NA

* 06

 

* 22m

  WI

* 40

  TA

* 59

  KU

* 81

 

* 171

  DI

* 07

  MU

* 23

  SI

* 41

  RA

* 60

 

* 82

 

* 180

  A

* 08

 

* 23m

  KE

* 44

  O

* 61

 

* 85

 

* 188

  S

* 09

  NE

* 24

 

* 45

  JU

* 65

 

* 86

 

* 191

 

* 10

  RU

* 26

 

* 46

  TA2

* 66

  TWE

* 87

 

* 301

 

* 11

  RE

* 27

 

* 47

  KI

* 67

 

* 100/
* 102

 

* 302

  ME

* 13

  I

* 28

 

* 49

  TU

* 69

 

* 118

 

* 303

  QA2

* 16

 

* 28b

  PU

* 50

 

* 70

 

* 120

 

* 304

  ZA

* 17

 

* 29

  DU

* 51

  MI

* 73

 

* 120b

 

* 305

  ZO

* 20

  NI

* 30

 

* 53

  ZE

* 74

 

* 122

 

* 306

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране