Фея

Феите са приказно красиви и добри свръхестествени същества от женски пол. Те са духове откривани в легендите, фолклора, и митологиите на много народи. Имат човешки облик, но са с по-възвишен духовен мир и притежават свръхестествени сили и способности. Обикновено са с крилца и издават меко сияние. Описват ги като малки и красиви същества. Приписват им се качества, като ефимерност, непостоянство, палавост и своенравност.

ЕтимологияРедактиране

Думите fay и faerie навлизат в английски от френски език и са с латински корен. (Продължителното използване на думата "fey" за "fay" се дължи на объркването с "fey" - дума, идваща от староанглийски и означаваща "обречен на смърт", и нейните производни. Няма никаква историческа връзка със старофренската fée или английската fay, и също така не е множествено число за буквата). Латинският корен fata, означаващ съдба, е показателен, че fays имат способности, свързани с познанието (предсказване на бъдещето) и манипулирането на съдбата (късмет, благословии, проклятия).

Латинското Fata се открива и в италианския език като "fata" и в испанския – "hada", като и двете думи имат значение на "магьосник". С прибавянето на -rie получаваме féerie -"омагьосване". Това също се използва за съществата, които използват магия, за да станат привлекателни, невидими, или за да повлияят на околните по някакъв начин.

"Fay" и "fairy" заедно с останалите производни са навлезли в английски език и се използват постоянно. Но тъй като смисълът им е някак неземен и неосезаем, те често се използват и като синоним или определение. "Fay" е съществително име, отнасящо се до определен вид неземни същества, притежаващи митични способности (елфите или подобни на тях същества) или техните крилати предшественици в келтските легенди и митове), докато "faerie" е прилагателно име, означаващо "като, прилични, сходни или свързани с fays, техният неземен свят, способностите им".

Външни препраткиРедактиране