Филек

сюита от пролетни игри

Филек е сюита от пролетни игри в Странджа.[1]

Игрите се изпълняват със или без песни по време на великите пости – тогава не се играе сключено хоро. В различните села влизат различни игри: Филек – на препусканица, Мост – на провираница, У кого е пръстенът, Калоян Ирименче, Синджир бяла Радо, ле, Елате момне, ле, Да си потропнем, Дялба, Кралю порталю и др.[1]

Филек – на препусканица

редактиране

В тази игра водачката кривуличи веригата от моми и момци, заловени на пояс, подобно на буенец. Двата края се свиват поредно в спирала. Която водачка остане извън спиралата, започва да припява годениците (главениците).[1]

Също така се нарича и въртяна игра. При нея девойка застава като стожер и държи с две ръце ляваъта ръка на следващата девойка. Останалите се хващат на пояс. Веригата се върти срещуположно на часовниковата стрелка, докато играчите в центъра стъпват бавно, то в средата подтичват, а в края тичат. След време веригата се къса и някои от участниците падат. Песните са припевки в хороводен ритъм.[1]

Мост – на провираница

редактиране

В тази игра момци и девойки се нареждат по двойки един зад друг, образувайки мост. С високо вдигнати ръце държат краищата на вейка или кърпа. Под съпровода на песен девойките се провират с нормален ход под моста. Придвижват се със стотици метри по права или крива линия.[2]

Източници

редактиране
  1. а б в г Енциклопедия на българската музикална култура. София, Издателство на БАН, 1967. с. 431. (на български)
  2. Енциклопедия на българската музикална култура. София, Издателство на БАН, 1967. с. 314. (на български)