Тази статия е за правната дисциплина. За произведението на Хегел вижте Философия на правото (Хегел).

Философията на правото или правната философия е раздел на философията и юриспруденцията, който има за предмет изследването на смисъла на правото, неговата същност, както и понятието за него; възникването, неговото място и ролята му в съвременния свят; ценността, значимостта и ролята му в и за живота на човека, обществото и държавата, за съдбата на народите и бъдещето на човечеството.

Раздели на философията на правото

редактиране
  1. Правна онтология;
  2. Правна гносеология;
  3. Правна аксиология;
  4. Правна антропология;
  5. Правна логика;
  6. Правна херменевтика.

Източници

редактиране

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране