Отваря главното меню

Химическа промишленост

Химическата промишленост обединява компании, които произвеждат химически вещества. Тя е център на съвременна световна икономика, преобразувайки суровини (нефт, природен газ, въздух, вода, метали, минерали и др.) в повече от 70 000 вида различни продукта.

ПродуктиРедактиране

Полимери и пластмаси като поливинилхлорид (PVC), полиетилен, полистирен, поликарбонат и др. са към 80% от световната крайна (към потребителите) индустрия.

Веществата се използват, за да се произведе широка разнообразност от потребителски стоки и сервизни индустрии. Химическата промишленост използва 26% от собственото си производство. Търсени стоки измежду водещите индустриални купувачи включват гума, пластмасови продукти, текстил, дрехи, хартия и основни метали.

Тази индустрия се оценява световно на 3 трилиона долара, като САЩ и Европа са най-големите производители на световно ниво.