Флаш

Уикимедия пояснителна страница

Флаш (на английски: flash:гл. 1. припламвам, проблясвам, блясвам, искря, светвам, светкам; 2. осветявам внезапно, озарявам; същ. 1. пламване, лумване; блясък, бляскане; искра, святкане; мълния; пламък; ~ of lightning светкавица; 2. прен. изблик, пристъп; хрумване, ~ in the pan кьорфишек; краткотрайно увлечение; несполучлив опит, фиаско; 3. = flash-light 1; 4. миг; ~ of hope лъч надежда; in a ~ за миг; моментално; 5. кино снимка, кадър (особ. flashback); 6. кратко / бързо съобщение по телеграфа, `светкавица`, флаш; 7. водна струя, пусната от бент; ставило; 8. воен. цветна ивица, отличителен знак на униформа; 9. разг. външен блясък, евтина елегантност, фукня) може да се отнася за:

Компютърни и технически

редактиране

Вижте също

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.