Фортификацията е военна наука за изкуствените закрития и прегради, укрепващи разположението на собствените войски по време на военни действия.

Елементи за фортификация
Стамбол капия – главната порта на Видинската крепост

Думата произхожда от френския глагол fortifier – укрепвам, усилвам).