Фуюйско-киргизки език

Фуюйско-киргизкият език, наричан също Фуюйско-киргизки диалект, е тюркски език, говорен от малобройно население в Североизточен Китай. Въпреки името му не е диалект на киргизкия език.

Фуюйско-киргизки език
Fuyü Gïrgïs
Страна Китай
Регион Североизточен Китай
Брой говорещи 600
Систематизация по Ethnologue
-Алтайски
.-Тюркски
..-Севернотюркски
...→Фуюйско-киргизки
Официално положение
Регулатор ---
Кодове
ISO 639-1 --
ISO 639-2 --
ISO 639-3 --

Изследван е от езиковедите Ху Джънхуа и Имарт.

Допълнителна литератураРедактиране

  • Hu Zhen-hua and G. Imart. Fu-Yu Girgis: A Tentative Description of the Easternmost Turkic Language. Bloomington, Indiana: Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 1988.