Фючърси

Уикимедия пояснителна страница

Фючърси (мн.ч.) е заемка от английското futures (мн.ч.) и може да се отнася до:

Финанси
Спорт
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.