Хамавите (Chamaver, Chamaven, на латински: Chamavi, на гръцки: οι Καμαυοί) са западногерманско племе, кооето изчезва във франките.

Германските племена през 150 г.

Първо са били заселени на дъсния бряг на Рейн. През 1 век пр.н.е. те се местят на Долен Рейн, където преди това са живели Бруктерите.

Римските императори Констанций I и Константин Велики побеждават хамавите, които през средата на 4 век са нахлули в западната римска територия. Те са победени от Юлиан и сключват мир. Към края на 4 век избухват отново боеве, след като франкските племена напададнали римляните. За това съобщава историкът Сулпиций Александър. През 392 г. следва римска наказателна експедиция под командването на Арбогаст, който също е франк, но е римски magister militum. Римляните опустошават територията на хамавите.

В по-късните източници хамавите са наричани франки. През ранното Средновековие името им съществува под названието на Хамаланд в региона около ДевентерНидерландия).

Споменати са чрез „Правото на хамавите“ в правната Lex Francorum Chamavorum от Каролингското време.

Източници редактиране

  • Тацит, Germania, cap. 33f.
  • Ulrich Nonn: Die Franken. Kohlhammer, Stuttgart 2010, S. 19f.
  • Monumenta Germaniae Historica, Karl August Eckhardt: Gesetze des Karolingerreiches 714 – 911 Germanenrechte 2, VII Recht der chamavischen Franken. Weimar 1934.