Хармония

Уикимедия пояснителна страница

Хармония може да се отнася до:

Хармонията е наука за строежа, взаимоотношението, ролята и организацията на акордите. Акорд е съзвучие от най-малко три тона, които са или могат да бъдат подредени през музикални интервали през два тона – терца. В зависимост от броя на тоновете, които образуват, съществуват следните видове акорди: тризвучие, четиризвучие, петзвучие, шестзвучие и седемзвучие.

  • Богинята Хармония Богиня на хармонията, дъщеря на Арес – бог на войната и Афродита – богиня на любовта и красотата. Въпреки че прелюбодейството било считано за грях, Хармония е следствие от връзката на омъжената за Хефест (бога-ковач) Афродита и Арес. По-късно Хармония ражда от баща си жените-войни – амазонките.
  • Душевна хармония, вътрешна хармония – емоционален баланс
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.