хекто- (на старогръцки: ἑκατόν - сто) е десетична представка от система SI въведена през 1795 г. Означава се с h и означава умножение с 102 (100, сто).

Хекто-
(на старогръцки: ἑκατόν)
Означение: h
Стойност: 102 (100)
Равностойност: сто
Година на въвеждане: 1795 г.
Хекто- в Общомедия

Например: 200 ha = 200 × 102 ара = 20 000 ара

Вижте също

редактиране