Хигиена на труда е раздел на хигиената, изучаващ въздействието на трудовия процес и околната производствена среда върху организма на работниците, с цел разработване на санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични нормативи и мероприятия, насочени към създаване на по-благоприятни условия на труд.

Измерване на шума на работното място

Задачи:

  1. Оценка на здравето на работещите;
  2. Връзка на здравето с условията на труда и работните процеси;
  3. Подпомагане на управлението на здравето, уменията и работоспособността на цялото население;
  4. Управление на индивидуални случаи в аспект на работоспособност и произвоодителност.

Външни препратки редактиране

Източници редактиране