Химн на Източен Тимор

Химнът на Източен Тимор е песента Pátria („Отечество“). Изпълнява се от 28 ноември 1978 г., когато страната получава независимост от Португалия, до 7 декември 1978 г., когато тя е окупирана от индонезийските войски.

Pátria
Отечество
Национален химн на
Флаг на Източен Тимор Източен Тимор
Текст Франсишко Боржа да Коща
Музика Афонсо Редентор де Араужо
Сменен 20 май 2002

Pátria в Общомедия

Pátria е провъзгласена за национален химн на 20 май 2002 година, когато Източен Тимор получава независимост от Индонезия.

Автор на музиката е Афонсо Редентор де Араужо (Afonso Redentor de Araújo), а на текста Франсишко Боржа да Коща (Francisco Borja da Costa), който е убит в деня на индонезийската окупация. Химнът се изпълнява на португалски език, но съществува версия и на тетун, който е национален език.[1]

ТекстРедактиране

Португалски езикРедактиране

Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Vencemos o colonialismo, gritamos:
abaixo o imperialismo.
Terra livre, povo livre,
não, não, não à exploração.
''Avante unidos firmes e decididos.
Na luta contra o imperialismo
o inimigo dos povos, até à vitória final.
Pelo caminho da revolução.

ТетунРедактиране

Pátria, Pátria, Timór-Leste, ita-nia Nasaun.
Glória ba Povu no ba ita-nia eróis libertasaun nasionál.
Pátria, Pátria, Timór-Leste, ita-nia Nasaun.
Glória ba Povu no ba ita-nia eróis libertasaun nasionál.
Ita manán hasoru kolonializmu, ita hakilar:
Hatuun imperializmu.
Rai livre, Povu livre,
Lae, lae, lae ba esplorasaun.
Bá oin hamutuk, laran-metin no barani.
Halo funu hasoru imperializmu
Inimigu Povu hotu-hotu nian, to’o vitória finál
Liu dalan revolusaun.

Превод на български езикРедактиране

Отечество, отечество, наша страна Източен Тимор.
Слава на хората и на борците за нашето освобождение.
Отечество, отечество, наша страна Източен Тимор.
Слава на хората и на борците за нашето освобождение.
Ние надвихме колониализма, ние крещим: долу на империализма!
Свободна страна, свободен народ, не няма експлоатация.
Нека да вървим напред задружно.
В борбата с империализма, врага на хората,
накрая ще победим, напред към революцията.

ИзточнициРедактиране