Хлудовият триод e среднобългарски пергаментен ръкопис в Държавния исторически музей (ГИМ), Москва (Хлуд. № 133). Намерен е от Александър Хилфердинг в Марков манастир. Датира от края на XIII век.[1] По съдържание е постен и цветен триод (триод-пентикостар). Сред църковните песнопения в него има и части от богослужебни канони, съчинени от Константин Преславски.[2]

Хлудов триод
Оригинален език среднобългарски, кирилица

БележкиРедактиране

  1. Макариjоска, Л. За лексиката на химнографските текстови од македонска редакциjа. – Филолошки студии, 5, 2007, кн. 1, 208.
  2. Попов, Г. Триодни произведения на Константин Преславски. С., 1985.

ИзточнициРедактиране

  • Николова, С. и др. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва: Каталог. С., 1999, 56-57.