Хранителната верига (или по-коректно хранителна мрежа) е поредица организми в дадена екосистема, която служи за пренос на хранителната енергия. Организмите, „по-ниско“ в хранителната верига са източник на енергия за други организми на „по-високо“ ниво. С други думи хранителната верига показва преноса на енергия от един организъм към друг.

Примерна хранителна верига за езеро.
водораслипротистасепиитюленкосатка
ябълкачервейкокошкалисица

Хранителните вериги могат да бъдат прости

листагъсеница

или сложни

треваовцавълк.

Хранителната верига обикновено започва с растение. Това растение се нарича продуцент. То приема слънчева енергия (фотосинтезира) и по този начин дава енергия на животните (консументи). Първият консумент е растителноядно животно, което изяжда растението. Растителноядното животно и растението имат пряка връзка. Втори коснумент е месоядно животно (хищник). То изяжда растителноядното животно и има непряка връзка с растението. След втория консумент може да има и трети и четвърти. Те също са хищници и имат непряка връзка с растението и растителноядното животно. Редуцентите са бактерии, които разграждат органичните вещества в неорганични (хранителни вещества, вода). Те винаги са най-горе в хранителната верига и имат пряка връзка с всички организми.