Хрисант Костурски

Хрисант (на гръцки: Χρύσανθος, Хрисантос) е православен духовник от началото на XVIII век, костурски митрополит на Охридската архиепископия.[1]

Хрисант
Χρύσανθος
православен духовник
Роден
17-и век
Починал
18-и век
Ктиторският надпис в „Успение Богородично“ в Долени от 1749 г. с името на митрополит Хрисант

БиографияРедактиране

Митрополит Хрисант е споменат за пръв път на 21 февруари 1719 година.[1] Споменат е и в ктиторския надпис на костурската „Свети Йоан Предтеча Позерски“ от 1727/1728 година.[2] В един антиминс от костурската църква „Свети Трима“ е спомената и пълната му титла ипертим и екзарх на Дардания и прототрон на Първа Юстиниана: „Θυσιαστήριον θεῖον καί ἱερόν τοῦ ἐπιτελεῖσθαι ἐπ ́αὐτοῦ τήν θεία ν μυσταγωγίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ι. Χ. P. ἐν παντί τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ καθιερωθέν καί ἀγιασθέν διά χάριτος τοῦ Παναγίου πνεύματος ὑπό τοῦ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Καστορίας Κου Κου Χρυσάνθου ὑπερτίμου καί ἐξάρχου Δαρδα(ν)ίας καί πρωτοθρόνου τῆς Α ́Ἰουστινιανῆς“.[3] Споменава се и в 1739, 1742, 1745, 1746, 1748, 17 юни 1749, 1752, 1753 и 1756 година. В 1756 година е заместен от Евтимий II Костурски. Отново е на катедрата на 8 юли 1761 година. През февуари 1764 година костурският престол вече отново се заема от Евтимий.[1]

БележкиРедактиране

  1. а б в Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 231.
  2. Γεωργιάδου, Αικατερίνη Ν. Μητροπολίτες Καστοριάς (1836 – 1958). Με βάση τα υπομνήματα εκλογές τους. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2009. σ. 42. Посетен на 18 септември 2014.
  3. Γεωργιάδου, Αικατερίνη Ν. Μητροπολίτες Καστοριάς (1836 – 1958). Με βάση τα υπομνήματα εκλογές τους. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2009. σ. 33. Посетен на 18 септември 2014.
Дионисий костурски митрополит
(в 1719 – преди 1756)
Евтимий
Евтимий костурски митрополит
(в 1761 – преди 1764)
Евтимий