Христо Попстефов

български революционер

Христо Попстефов Николов (изписване до 1945 година: Христо попъ Стефовъ Николовъ) е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Христо Попстефов
български революционер
Роден

Биография редактиране

Христо Попстефов е роден в село Загоричани, Костурско (днес Василиада) в семейството на българския свещеник Стефан Николов,[1] убит в Загоричанското клане в 1905 година. Брат е на духовника и революционер Неделко Попстефов.[2] Христо Попстефов е дългогодишен български учител в родното си село. Същевременно се занимава с революциона дейност и е член на революционния комитет в Загоричани. Участва в околийската конференция на ВМОРО, състояла се в село Черешница на 24 март 1905 година.[3] След нападението над селото от андартите и Загоричанското клане Попстефов заедно с другия български учител в селото Илия Вулев бяга в Свободна България, като цялото му семейство остава в Загоричани.[4]

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. Свещеноикономъ Григорий // Илюстрация Илиндень XVI (1 (151). Издание на Илинденската Организация, януарий 1944. с. 4.
  2. Загоричани : Спомени по случай 25 годишнината отъ клането, извършено отъ гръцкитѣ андарти презъ 1905 год. София, Издание на Загорицкото дружество „Илинденъ“, 1930. с. 15 - 17, 21 - 22.
  3. Загоричани : Спомени по случай 25 годишнината отъ клането, извършено отъ гръцкитѣ андарти презъ 1905 год. София, Издание на Загорицкото дружество „Илинденъ“, 1930. с. 15.
  4. Райчевски, Стоян. Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904–1908. София, Български бестселър, 2007. ISBN 9789544630652. с. 32.