Хума (пояснение)

Хума може да се отнася за:

  • Хума, вид глина;
  • Хума, село в област Разград, България;
  • Хума, мегленовлашко село в община Гевгели, Северна Македония.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.