Централен комитет на ЮКП

(пренасочване от ЦК на ЮКП)

Централният комитет на Югославската комунистическа партия (на сръбски: Централни комитет Савеза комуниста Југославије) е най-висшият ръководен орган на Югославската комунистическа партия.

В периода април 1919 – юни 1920 г. се нарича Централен партиен съвет на Социалистическата работническа партия на Югославия (комунисти), от юни 1920 до февруари 1925 г. – Централен политически съвет на Югославската комунистическа партия, а от февруари 1925 до шестия конгрес през ноември 1952 г. – Централен комитет на Югославската комунистическа партия.

ЦК на ЮКП е държавен орган на Социалистическа федеративна република Югославия, в който има представени политически партии от всички югославски републики и покрайнини (области).

От 1963 г. вместо генерален секретар е въведена длъжността „председател на ЮКП“, чиято длъжност се заема от Йосип Тито до смъртта му през 1980 г. След него председатели са:

След юни 1990 г. ЮКП се разпада и Централният комитет изчезва.