Цветана Романска-Вранска

(пренасочване от Цветана Романска)

Цветана Стоянова Романска-Вранска е българска фолклористка и етнографка.

Цветана Романска-Вранска
българска фолклористка
Родена
Починала

Образование Софийски университет
Научна дейност
Област Етнография
Образование Софийски университет
Карлов университет
Работила в Софийски университет
Семейство
Баща Стоян Романски
Братя/сестри Любомир Романски

БиографияРедактиране

Родена е през 1914 година в София в семейството на езиковеда Стоян Романски. Неин по-голям брат е диригентът Любомир Романски. През 1937 година завършва славянска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а през 1937-1939 година — докторантура в Карловия университет в Прага. След връщането си в България преподава в Софийския университет, от 1963 година е професор. През 1962-1969 година ръководи секцията по фолклор в Етнографския институт. Умира през 1969 година.

БиблиографияРедактиране

  • Романска-Вранска, Цветана. Апокрифите на Богородица и българската народна песен. Прага, Карлов университет. Философски факултет, 1939. (докторска дисертация)
  • Романска-Вранска, Цветана. Чешко-български речник. София, СУ "Св. Кл. Охридски", 1947. с. 412.
  • Романска-Вранска, Цветана и др. Принос към изучаването на българския партизански бит и фолклор. София, Наука и изкуство, 1954.
  • Романска-Вранска, Цветана. Българско народно поетично творчество. Христоматия. София, Наука и изкуство, 1958. с. 252.
  • Романска-Вранска, Цветана. Славянски фолклор. Очерци и образци. София, Наука и изкуство, 1963. с. 260.
  • Романска-Вранска, Цветана. Българската народна песен. София, Наука и изкуство, 1965. с. 176.
  • Романска-Вранска, Цветана. Славянските народи. Етнографска характеристика. София, Наука и изкуство, 1969. с. 315.
  • Романска-Вранска, Цветана. Въпроси на българското народно творчество. Избрани студии и статии. София, Наука и изкуство, 1976. с. 428.