Цикладска цивилизация

(пренасочване от Цикладска култура)

Цикладската цивилизация е археологическа култура на бронзовата епоха, съществувала през 3 – 2 хилядолетие пр.н.е. на Цикладите. Съставна част от т.нар. егейски цивилизации.

Цикладски идол

Първите човешки поселения на островите датират към средния и късния неолит. Островите са посещавани още през VII хилядолетие пр. Хр., но с разпространението на металодобивните технологии през ранната бронзова епоха започва разцвет, свързван с природните им ресурси: на Парос има мед, на Наксос и Кеос – олово и сребро, на Сифнос – злато. Възникват селища, укрепени със стени и кули (Кастри на Сирос). Добре проучени са само селищата на о. Мелос (Милос) и на о. Сирос[1]:с. 23. Погребенията се извършват отначало в каменни камери (цисти), а след това в куполни гробници. Намерени са медни и сребърни украшения, оръдия на труда и оръжие.

Към 2800 – 2400 г. пр. Хр обитателите на островите строели многовеслови кораби и с гребци, понякога до 17 реда. Селищата са обкръжени с масивни крепостни стени (Полиохни на Лемнос, Терми на Лесбос и др.)[1]:с. 25.

Не е известно как са се наричали народите, обитавали островите; Херодот ги нарича лелеги. Народът на лелегите се споменава и в други древногръцки източници, които разказват за тяхното поробване и асимилация от карийците от Западна Мала Азия. Тукидид разказва, че когато по време на Пелопонеските войни атиняните извършват очищение на о. Делос „вдигнали гробовете на мъртъвците и се оказало, че повече от половината били карийци“[1]:с. 26

Карта на Цикладите

Хронология Редактиране

Хронологията на Цикладската цивилизация се дели на три големи периода: ранен, среден и късен, обхващащи от 3000 до 2000 г. пр. Хр., като към края на периода и през второто хилядолетие пр.н.е. се наблюдава значителна конвергенция с Минойската цивилизация. След 1400 г. пр. Хр. късномикенската керамика добива широко разпространение на Цикладите. От друга страна, разкопки в Кносос на Крит разкриват влияние на цикладската култура върху Кносос в периода между 3400 и 2000 пр. Хр.[2]

Източници Редактиране

  1. а б в Лозанова-Станчева, Ваня. Ελληνικa Политика и култура на древна Елада. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012. ISBN 978-954-322-477-7. с. 267.
  2. C.Michael Hogan. Knossos Fieldnotes. // The Modern Antiquarian. 2007. Посетен на 23 април 2019. (на английски)

Литература Редактиране

  • Гордън Чайлд – У истоков европейской цивилизации, руски превод от англ., М., 1952.
  • Schachermeyr F., Die ältesten Kulturen Griechenlands, Stuttg., [1955].