Червеното знаме е един от символите на революционната борба (за първи път е използвано като такъв символ по време на Парижката комуна). По-общото значение на символа е предупреждение за опасност, например при извънредно положение.

Широко е използвано в хералдиката на СССР, НРБ и другите социалистически страни. Името „Червено знаме“ са носили най-високи държавни отличие, редица предприятия, организации, обекти.

Съветски съюз

редактиране

България

редактиране