Черноморска ведрица

вид растение

Черноморската ведрица (Fritillaria pontica), наричана още Понтийска ведрица, е ендемично за България и Турция многогодишно растение от семейство Кремови.

Черноморска ведрица
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (Angiospermae)
(без ранг):Едносемеделни (monocots)
разред:Лилиецветни (Liliales)
семейство:Кремови (Liliaceae)
род:Ведрица (Fritillaria)
вид:Черноморска ведрица (F. pontica)
Научно наименование
Wahlenb., 1826
Черноморска ведрица в Общомедия
[ редактиране ]

Разпространение редактиране

В България се среща в източната и южната ѝ част. Расте в широколистни гори на надморска височина до 1000 m. Известни находища на вида в България има в Скока, Иракли и Узунбоджак.

Описание редактиране

Растението има малка луковица, прост околоцветник от широкозвънчевидно венче с бледо виненочервен ръб и широка зелена ивица и три прицветни листа в прешлен. Височина на надземната част е 15 – 50 cm. Цъфти от април до август.

Природозащитен статус редактиране

Видът е защитен и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Основна опасност за него са унищожаването на местообитанията му и брането от хората.

Литература редактиране

  • Делипавлов, Д., М.Попова, И.Ковачев, Д.Терзийски, И.Чешмеджиев, Д.Граматиков. „Определител на растенията в България“. Земиздат, 1992.