Четири азиатски тигъра

Разположение на Четирите азиатски тигъра в Югоизточна Азия.

Четирите азиатски тигъра са високо развитите икономики Южна Корея, Сингапур, Хонконг и Република Китай (Тайван).

Те са измежду първите новоиндустриализирани държави (след Япония). Характеризират се с изключително висок темп на икономически растеж в периода от 1960-те до 1990-те години. В първото десетилетие на 21 век 4-те страни са включвани в категорията на високо развитите икономики. Те вече имат високо образована работна ръка, много ниски нива на раждаемост и високи нива на спестяване и инвестиране.

Хонконг и Сингапур в наши дни се специализират в услугите и се превръщат в световни финансови центрове, а Южна Корея и Тайван са водещи в сферата на информационните технологии.