Четници на Коста Пекянец

Четническото крило на Коста Пекянец се официализира символично в столицата на Шумадия – Крагуевац на 28 юни 1941 г. (Видовден) непосредствено след началото на операция Барбароса.[1] До края на 1942 г. цялото четническо крило на Пекянец се влива в жандармерийските части на правителството на националното спасение. [2] Пекянец получава благословията на патриарх Николай Велимирович. [3].

Прокламацията на Коста Пекянец с която призовава на борба с партизаните.

Следвоенната казионна югославска марксическа историография намира четниците на Пекянец за колаборационисти пресъздавайки среща на четническия командир с райхсмаршал Херман Гьоринг на 10 февруари 1941 г. в двореца Врана в присъствието на цар Борис III, на която четническият войвода още от Първата световна война тържествено обещава да сътрудничи за установяването на нов ред в югоизточна Европа срещу логистична германска подкрепа в т.ч. и финансова. [4] В периода 1943/44 г. четниците на Пекянец се противопоставят на албанското партизанско движение по време на Втората световна война. [5][6][7]

Източници редактиране

  1. Milorad Kozić: Prvi Oruzani Odredi Nediceve Vlade Narodnog Spasa // Istorijanisa.wikidot.com, 1. 7. 2010. Посетен на 1. 4. 2013.
  2. ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV – DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA – KNJIGA 1 // Znaci.net. Архивиран от оригинала на 2016-03-05. Посетен на 1. 4. 2013.
  3. www.srpska.ru
  4. Milorad Kozić: Nemci Obecavaju 200.000 Nemackih Maraka // Istorijanisa.wikidot.com, 1. 7. 2010. Посетен на 1. 4. 2013.
  5. Arhiv Kosova, Arhiv Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju u Prištini, card no. 5, reg. no. 220
  6. Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u i revoluciji, I&19, dok. br. 3
  7. Pavle Jovićević, Kosovo i Metohija i odluke II zasedanja AVNOJ-a, Sloboda, novembar, 1944.

Вижте също редактиране