Читалище „Дамян Груев“ (Битоля)

читалище

Читалище „Дамян Груев“ е българско читалище в град Битоля, съществувало в периода на Османската империя и между 1941 и 1944 година в Царство България.

Читалище „Дамян Груев“
Информация
Типчиталище
Основана1860 г.
Положениенесъществуващо
СедалищеБитоля, Османска империя

Първоначално основано като Читалище „Съгласие“[1] в Османската империя през 1860 година от П. Димков Радевич.[2]

През март 1881 година се основава наново под името „Просвещение“.[3]

Възобновено е на 19 юни 1941 година с председател Димитър Несторов и секретар Петър Стоянов с членска маса 31 души.[4] На 14 май 1942 година в града е основан Околийски читалищен съюз с председател Коста Найденов и секретар Георги Ненчев.[5]

Списък на членовете основатели редактиране

Списък на членовете основатели на читалище „Дамян Груев“:[6]

№ по ред Име Възраст Занаятие | Длъжност
1 Наум Стефанов Бъндев 43 геомер
2 Трифон Георгиев Панов 29 лекар
3 Илия Костов Митрев 20 съд. кандидат
4 Петър Хронев Петрушевски 25 студент
5 Стеван Наумов 21 студент
6 Иван Ставрев 24 работник
7 Георги М. Петров 30 обущар
8 Николов Атанасов 20 работник
9 Александър Костов 36 адвокат
10 Рашка Димитрова 19 студентка
11 Тодорка Машкова Димкова 17 домакиня
12 Славка Дельова Велянова 18 домакиня
13 Александър Й. Божинов 26 работник
14 Люба Цветанова 17 домакиня
15 Александра Стоянова 19 работничка
16 Борис Костов 25 обущар
17 Георги Иванов 24 работник
18 Методий Наумов 28 работник
19 Никола Димов 23 шнайдер
20 Петър Георгиев 27 работник
21 Александър Янев 27 работник
22 Кирил Христов 22 работник
23 Александър Стайков 28 работник
24 Илия Илиев 26 работник
25 Борис Иванов 22 работник
26 Никола Димитров 41 чиновник
27 Надежда Миланова Богданова 27 чиновничка
28 Тома Димитров Димитров 36 чиновник
29 Методи Миаил Петков 31 инженер
30 Крум Христо Хололчев 26 инженер
31 Тодор Петров Ангелов 31 учител
32 Олга Темистокле Лазарова 24 студентка
33 Калипсо Хаджи Петрова 21 юрист
34 Михаил Димитров Христев 26 юрист
35 Александър Стрезов 28 съд. стажант
36 Василка Настова 30 учителка
37 Нада Чкатрова 35 домакиня
38 Цветанка Секулова 20 учителка
39 Радмила Маркова Трайкова 25 учителка
40 Калипсо Робева 20 учителка
41 Михаил Т. Георгиев 23 студент
42 Илия Миланов Янкулов 26 учител
43 Виолета Хололчева 23 студентка
44 Благородна Петрова 20 студентка
45 Аспасия С. Рашкова 21 математичка
46 Благородна Бакалинова 20 студентка
47 Бранко Никола Русомаров 28 студент
48 Георги Сефанов Рашков 20 работник
49 Цветанка Ахилова Чальовска 19 ученичка
50 Елпида Ставрева 21 студентка
51 Даринка Михайлова Петрова 24 студентка
52 Никола Филипов Стефанов 21 чиновник
53 Цветанка Блажева Свенцева 25 домакиня
54 Фания Димкова Манкова 19 шивачка
55 Илия Манолов Топаловски 20 ст. юрист
56 Славе Танаше Йованов 20 ст. юрист
57 Никола Костов Дочев 19 ст. юрист
58 Пере Георгиев Чукалков 18 абитуриент
59 Андон П. Андонов 20 абитуриент
60 Атанас В. Атанасов 19 абитуриент
61 Драга Ахилова Чальовска 18 абитуриентка
62 Георги Костов Дочов 19 студент
63 Лазо Попов 24 обущар
64 Христо Александров Дума 22 студент
65 Лиляна Чальовска 20 студентка
66 Никола Николов 25 млекар
67 Йован Йованов 24 търговски помощник
68 Сотир М. Тасев 25 обущар
69 Николо К. Иванов 26 градинар
70 Христо Д. Иванов 26 работник
71 Александър И. Божинов 26 работник
72 Александър Т. Лозанов 32 чиновник
73 Тома Журов 22 студент
74 Христо поп Константинов 28 работник
75 Александър Стоянов 32 чиновник
76 Коста Найдов 27 работник
77 Александър Нанов 25 чиновник
78 Тодор Д. Ношев 27 работник
79 Анастас Д. Ташков 29 печатарски работник
80 Методи Глигоров Пиперков 38 чиновник
81 Никола Ацко Трайков 29 чиновник
82 Илия Иванов 58 книжар
83 Димитър Несторов 50 лекар
84 Константин Анг. Робев 40 лекар
85 Коста Тасев 43 съдия
86 Александър Миленков 41 чиновник
87 Александър Дамянов 28 чиновник
88 Никола Димитров 28 чиновник
89 Михаил Михаилов 32 инженер
90 Христо Манев 32 книжар
91 Славко Попов 31 млекар
92 Вангел Хр. Велянов 20 рабоник
93 Кирил Д. Миленков 30 правник
94 Методи А. Неделков 20 собаджия
95 Георги Митров 20 обущар
96 Кръстю Христов Грозданов 35 чиновник
97 Димитриева Р. Мария 17 домакиня
98 Александър Н. Миленков 35 чиновник
99 Тома Ст. Стойков 31 професор
100 Петър Н. Михайлов 31 офицер

Списък на ръководството на читалище „Дамян Груев“:[7]

№ по ред Име Възраст Занаятие | Длъжност
1 Димитър Несторов лекар / председател
2 Трифон Панов лекар / подпредседател
3 Петър Стоянов адвокат / секретар
4 Крум Х. Хололчев инженер / касиер
5 Илия М. Янкулов учител / съветник
6 Михаил Михаилов инженер / съветник
7 Даринка М. Петрова диплом. фил. / съветник
8 Георги Иванов работник / съветник
9 Цветанка Светиева домакиня / съветник
10 Никола Г. Николов млекар / съветник
11 Елпида Карамандиева студентка / съветник
12 Тома Д. Димитров съдебен чиновник / съветник
Kонтролна комисия
13 Коста Тасев съдия / председател
14 Петър Петрушевски студент / член
15 Христо Иванов студент / член

Бележки редактиране

  1. Кондарев, Никола. Народните читалища в България, Том I. София, ОФ, 1972. с. 221.
  2. Райчевски, Стоян. Из историята на читалищното дело в Битоля // Библиотека XXVI (LXV) (2). София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2019. с. 73.
  3. Райчевски, Стоян. Из историята на читалищното дело в Битоля // Библиотека XXVI (LXV) (2). София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2019. с. 74.
  4. Любенова-Бакалова, Магдалена. Читалищата във Вардарска Македония 1941 - 1944 г. // Македонски преглед XXX (3). София, МНИ, 2007. с. 122.
  5. Любенова-Бакалова, Магдалена. Читалищата във Вардарска Македония 1941 - 1944 г. // Македонски преглед XXX (3). София, МНИ, 2007. с. 126.
  6. Райчевски, Стоян. Из историята на читалищното дело в Битоля // Библиотека XXVI (LXV) (2). София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2019. с. 76 – 79.
  7. Райчевски, Стоян. Из историята на читалищното дело в Битоля // Библиотека XXVI (LXV) (2). София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2019. с. 79 – 80.