Човешката дейност е активността на човека. Тя може да бъде насочена към промяна на околната среда[1] или към човешките взаимоотношения.[2]

Социологията разглежда човешката дейност като социална и икономическа.

Според Владимир Вернадски, „човечеството, взето в цяло, става мощна геологична сила. И пред него... възниква въпроса за преустройство на биосферата в интерес на свободно мислещото човечество... Това ново състояние на биосферата... е именно ноосферата.“ Човешката дейност, обаче не винаги е контролирана от разума и поради това, понякога тя нарушава равновесието в природата.[3]

Източници

редактиране
  1. Вернадский, Владимир И. Биосфера и ноосфера. Москва, Наука, 1989. с. 261. (на руски)
  2. Каменов, Камен. Моделираща среда и човешки потенциал (pdf) // сп. Диалог (3). 2011. с. 14–24.
  3. Николов, Тодор. Състояние на планетата в светлината на идеите на В. И. Вернадски за биосферата и ноосферата (pdf) // Вернадски и XXI век: симетрия, геосфера, биосфера и ноосфера (Юбилейна научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик В. И. Вернадски (1863-1945)). София, ИК „Св. Иван Рилски“, 2013. с. 5–13.