Димитър Бояджи
(около 1848 – ?)
 
Екатерина
(около 1851 – ?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Христо Бояджиев
(около 1881 – ?)
 
Люба Кулева
(1891 – 1970)
 
Петър Бояджиев
(1886 – 1971)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лиляна Данилчева
(1917 – 1987)
 
Димитър Бояджиев
(1913 – 2007)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петър Бояджиев
(р. 1938)